Перспективний план праці

Першочергові кроки засновників Братства:

1. Вияснення стану справ засновуваного Братства (стан його документації, наявність Управи, програми заходів і інше). Все привести до ладу.

2. Знайомство з імовірними членами Братства і пошук лідерів і активістів для дальшої праці.

З. Проведення загальних зборів і обрання Управи. Вияснення пунктів Статуту і його затвердження. Ознайомлення членів Братства з перспективним планом роботи.

4. Пошуки аналогічних Братств в Україні і встановлення зв’язків з ними. Встановлення зв’язків з відповідальними за цю сферу праці людьми серед керівництва Церкви та побіжно з іншими організаціями.

1.Піднесення теоретичного рівня членів Братства

 • проведення   бесід,   лекцій,   розповсюдження   літератури,   обговорення відповідних публікацій. Наприклад, бесіди: “Пияцтво і людина – корені і наслідки; Пияцтво і суспільство: взаємозв’язки і впливи; Курити чи не курити?; Наркоманія наступає: що нам робити?, та інші – читання та обговорення публікацій в пресі на цю тематику;
 • ознайомлення з новинками такої боротьби у світі та в Україні через постійно діючу дошку оголошень;
 • організація і проведення лекцій, науково-практичних конференцій на відповідні теми.

2. Боротьба Братства проти соціальних лих у довкіллі

 • інформування громадськості про боротьбу Братства через повідомлення на дошках оголошень, через відділи безплатних оголошень у газетах, через виступи на різних зібраннях та заходах;
 • публікації в газетах (в тому числі церковних) статей членів Братства на відповідну тему;
 • організація походів членів Братства з іконою патрона(-ки) і агітацією через село (частину міста) до найближчої церкви;
 • за домовленістю з її парохом, відправа відповідних спільних молебнів – і назад. Люди будуть бачити і підтримувати;
 • підготовка і видання збірок цитат відомих людей про шкідливість алкоголю для людини;
 • встановлення  на території біля  храму  відповідного  постійно  діючого стенду- плакату з гаслом за тверезість (продумати це);
 • збір і оприлюднення інформації про споювання українців у минулому і тепер.

3. Піднесення соціального статусу члена Братства

 • укладення загальнодоступної для кожного члена історії розвитку Братства, у якій кожен бажаючий може знайти своє місце і зберегти свою громадську і богоприємну працю для нащадків;
 • введення посвідчень члена Братства із віддрукованими обов’язками члена;
 • можливе введення нагрудних знаків для членів Братства (особливо доцільно їх мати в час масових заходів, відправ за здоров’я членів) – такі знаки продаються, а папірці з написами можна виготовити на комп’ютері силами Управи;
 • подумати над можливим введенням відпусту для членів Братства;
 • визначення певного місця в церкві для членів Братства в часі відправ і інших заходів;
 • визначення урочистого ритуалу принесення присяги членами Братства (розробити церемоніал, який був би привабливий для багатьох – бажано, щоб це було сфотографовано, може бути супровід хору);
 • вивішування списків членів Братства на видному місці із даними їхньої присяги (повна відмова чи стриманість у вживанні алкоголю) – це посилює взаємний контроль членів і змушує до серйознішого ставлення до даної присяги – обговорення вчинків тих, що порушили присягу (не виключати їх, а тільки використовувати як приклад слабкості людського духу і сили спокус);
 • через працю Братства творити імідж храмові – приваблювати до нього нових вірних.

4. Праця над розширенням Братства

 • запрошення нових членів через поширення інформації про Братство;
 • зобов’язання членів протягом року рекомендувати хоч 1-2 нових члени;
 • делегування членів Братства в інші парафії і храми з метою пропаганди тверезості та спонукання вірних до заснування відповідного Братства – включення в цю працю чоловічих та жіночих монастирів.

5. Створення Союзу Братств для надання потужного імпульсу цій праці в рамках Галичини або й ширше

 • домагання через походи та віча створення Братств при інших парафіях;
 • встановлення зв’язків між Братствами для спільних акцій боротьби;
 • вивчення  можливості для  регулярного  висвітлення  цієї боротьби  на сторінках церковної і світської преси;
 • на основі відбору активних членів Братств в перспективі створення громадської організації «Твереза нація».